Tevékenységek

Ügyvédi irodánk jelentős és széleskörű tapasztalattal rendelkezik a következő területeken:

Társasági jog

Társasági jog
 • Cégalapítás, cég átalakulások
 • Társaságok felvásárlása, üzletrészek megszerzése
 • Társaságok életében előforduló társasági jogi vonatkozású döntések előkészítése
 • Teljeskörű cégbírósági ügyintézés
 • Csődeljárással, felszámolással, végrehajtással kapcsolatos ügyek
 • A társasági események (taggyűlés, közgyűlés, igazgatósági, felügyelő bizottsági ülés) jegyzőkönyveinek és más jogi dokumentációinak elkészítése
 • Vállalat felvásárlásokkal kapcsolatban a megcélzott gazdasági társaság teljes jogi átvilágítása (due diligence), beleértve a társasági jogi, munkajogi, a hitel- és teljes szerződésállománnyal kapcsolatos átvilágítást is
 • Társaságok átalakulásánál közreműködés a tulajdonosi határozatok előkészítésében, teljeskörű cégbírósági és egyéb hatóságok felé történő bejelentésében
 • Tanácsadás, képviselet és ügyintézés belföldi és külföldi cégalapítási kérdésekben, továbbá gazdasági társaságok valamint egyéb szervezetek, egyesületek, alapítványok jogi ügyeinek ellátása

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Ingatlan-adásvétellel, ingatlanépítéssel, ingatlanfejlesztéssel illetve hasznosítással kapcsolatos jogi tanácsadás mind magánszemélyek, mind társasvállalkozások  részére.

Bármely lakás, családi ház, vagy egyéb minősítésű ingatlan (építési telek, üdülő, garázs, termőföld, stb.) megvásárlása illetve eladása esetén, adásvételi szerződés kötésénél az alábbi szolgáltatásokat  tudjuk partnereink részére nyújtani:

 • az ingatlan státuszának vizsgálata / tulajdoni lapok beszerzése
 • az adásvétel adó-és illetékkövetkezményeinek megvizsgálása
 • az adásvétellel / bérléssel / ajándékozással/ üzemeltetéssel kapcsolatos dokumentációk elkészítése vagy véleményezése
 • az adásvétellel kapcsolatos ügyvédi letéti szolgáltatás nyújtása
 • földhivatal előtti teljes körű eljárás és jogi képviselet
 • társasházi alapító okiratok készítése, illetve módosítása, társasházakkal kapcsolatos egyéb ügyintézés

Energia jog

Energia jog

Irodánk tevékenységei kiterjednek az energiajog alábbi területeire:

 • Energetikai tárgyú szerződések elkészítése
 • Vezetékjogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadás
 • Engedélyezési eljárások teljeskörű menedzselése
 • Villamos energia- és földgázbeszerzéssel, – kereskedelemmel kapcsolatos tanácsadás
 • Villamosenergia-, illetve földgáz-szállítási szerződésekkel kapcsolatos tanácsadás
 • Üzletszabályzatok készítése
 • Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos tanácsadás

Szerzői jog

Szerzői jog
 • Szerzői művekkel, szomszédos jogi teljesítményekkel kapcsolatos jogi tanácsadás
 • Felhasználási szerződések elkészítése, véleményezése
 • Szerzői jogérvényesítés, tanácsadás szerzői jogsértés kérdéseiben
 • Tanácsadás felhasználóknak

Adatvédelem

 • Adatkezelési szabályzatok, tájékoztatók, nyilatkozatok készítése
 • Adatvédelmi és adatkezelési ügyekben tanácsadás

Polgári jog egyéb területei

 • Követelések érvényesítésével kapcsolatos peres és nemperes eljárások
 • Öröklési ügyekben tanácsadás, végrendeletek készítése, képviselet hagyatéki eljárásban
 • Házassági vagyonjogi ügyekben tanácsadás, okiratszerkesztés

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában 1569-es lajstromszám alatt bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint; amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

hu_HUHungarian